За да запазим красотата и издръжливостта на килимите ни е нужно да се спазват следните изисквания:
1. Килим който е бил под тeжки мебели или предмети вследствие на което върху или част от него са се образували вдлъбнатини се изчеткват местата където има белези и след това продължавате почистването с прахосмукачка.
2. За да се предотврати натрупването на прах ви препоръчваме да се почиства минимум веднъж седмично.
3. Почистването с прахосмукачка се извършва в посока ширина на килима.
4. При почистване трябва да избягваме прекаленото използване на вода и перилни препарати.
5. Килима в никакъв случай не трябва да се пере след почистване с препарат се изчетква с вода по най бързия начин се изсушава и от двете страни.
6. Предотвратяването на трaйни петна върху килима изисква бърза реакция от ваша страна,с необходимите вода или препарати.
7. При поява на петно върху килима е необходимо да се почисти първо с прахосмукачка след което изпиране и изсушаване.
8. За използването на препарати със силни химични вещества ви препоръчваме да пробвате на малко място от килима което не е на видно място.
9. Когато се почиства килима трябва да знаете,че четкането трябва да става така че ресните да се изправят.
10. Килима не трябва да бъде в близост до печки или други електроуреди.
11. Килима не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.
12. При превозване или пренасяне на килима от едно на друго място трябва да се внимава да не се намокри или да се оставя под тежки предмети за да се избегне образуването на белези по килима.